Kristin Aslaksen arbeider som terapeut og veileder og tar imot enkelt-
personer, par og familier til samtaler.

å akseptere og respektere den enkeltes rett til å føle på sin måte. Følelser er ikke riktige eller gale, men subjektive og derfor sanne i egen opplevelsesverden.
Anerkjennelse  
Refleksjon
å utforske tanker, følelser, opplevelser og erfaringer slik at en bedre blir i stand til å forstå seg selv og seg selv i forhold til andre.
vi blir oss selv i møte med andre, men forandring skjer innenfra. Undring skaper muligheter for endring.
Endring
Kristin Aslaksen: klinisk spesialist og familieterapeut

Til sammen 15 års erfaring fra voksenpsykiatri (Modum Bad) og barne- og ungdomspsykiatri, og 20 års erfaring med parterapi og familievern (Oslo).

Siden 1995 arbeidet som veileder individuelt og med tverrfaglige grupper, undervist innenfor psykisk helsearbeid, barne- og ungdomspsykiatri og parterapi / familieterapi. Gjennom 10 år vært tilknyttet Institutt for familieterapi
Sentrale perspektiver i Se og bli sett:
Besøksadresse: Rosenborggaten 3, 0356 OSLO - telefon 90                  - epost: post@kristinaslaksen.no

   parterapi - samlivsterapi - individualterapi

78 78 16
Lenkeguiden